Baseball
Kentucky-LSU Baseball Photo Gallery

Kentucky-LSU Baseball Photo Gallery

COLTYN KESSLER.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
RYAN RITTER.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
COLTYN KESSLER.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
ZACK LEE.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
ALEX DEGEN.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
AUSTIN SCHULTZ.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
AUSTIN SCHULTZ.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
COLTYN KESSLER.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
RYAN RITTER.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
RYAN RITTER.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
T.J. COLLETT.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
RYAN RITTER.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
RYAN RITTER.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
CAM HILL.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
CAM HILL. AUSTIN SCHULTZ.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
DILLON MARSH.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
T.J. COLLETT.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
T.J. COLLETT.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
CHASE ESTEP.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
ORAJ ANU.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
COLTYN KESSLER.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
AUSTIN SCHULTZ.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
AUSTIN SCHULTZ.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
AUSTIN STRICKLAND.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
AUSTIN STRICKLAND.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Elliott Hess | UK Athletics
Ryan Ritter.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Zack Lee.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
TJ Collett.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
John Rhodes.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Oraj Anu.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Zack Lee.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Austin Schultz.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Austin Schultz.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Team.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Chase Estep, Ryan Ritter.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
TJ Collett.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Chase Estep.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Dillon Marsh.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
TJ Collett.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
TJ Collett.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
TJ Collett.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Coltyn Kessler, Oraj Anu.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Ryan Ritter.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Ryan Ritter.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Cam Hill.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Austin Schultz.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Austin Schultz.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
John Rhodes, Ryan Ritter.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
John Rhodes.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Austin Strickland.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Austin Strickland.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Cam Hill.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Coltyn Kessler.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Team.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Team.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Reuben Church.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
John Rhodes.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Team.

Kentucky beats LSU, 13-4.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics

Related Stories

View all