Men's Basketball
Kentucky-Vanderbilt MBB Photo Gallery

Kentucky-Vanderbilt MBB Photo Gallery

Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Team.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards. Tip off.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Immanuel Quickley.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. Nate Sestina.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
John Calipari.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Immanuel Quickley.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
EJ Montgomery.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
EJ Montgomery. Nick Richards.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
John Calipari.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nate Sestina. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Immanuel Quickley.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards. EJ Montgomery.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards. EJ Montgomery. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
John Calipari.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Immanuel Quickley.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Immanuel Quickley.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards. EJ Montgomery.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
John Calipari.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
John Calipari.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
John Calipari. Team.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
John Calipari.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Fans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Fans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Nick Richards.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
EJ Montgomery. Ashton Hagans. Tyrese Maxey. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Fans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Immanuel Quickley. 

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Immanuel Quickley.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Keion Brooks Jr.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Johnny Juzang.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
John Calipari.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ashton Hagans.

Kentucky beat Vanderbilt 78-64.

Photo by Chet White | UK Athletics

Related Stories

View all