Women's Tennis
Kentucky-Cincinnati WTEN Photo Gallery

Kentucky-Cincinnati WTEN Photo Gallery

Team.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Team.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Fiona Arrese.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Akvile Parazinskaite.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Fiona Arrese.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Lesedi Jacobs.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Salsa Aher.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Lesedi Jacobs & Salsa Aher.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carla Girbau.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carla Girbau & Carlota Molina.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Fiona Arrese & Akvile Parazinskaite.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carla Girbau.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carla Girbau & Carlota Molina.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carla Girbau.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Akvile Parazinskaite.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carlota Molina.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carlota Molina.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carlota Molina.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Akvile Parazinkaite.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Akvile Parazinskaite.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Akvile Parazinskaite.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Akvile Parazinskaite.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carlota Molina.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carla Girbau.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carla Birbau.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carla Girbau.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carla Girbau.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Salsa Aher.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carla Girbau.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Maialen Morante.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Mialen Morante.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Carla Girbau.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics
Salsa Aher.

Kentucky defeats Cincinnati 6-1.

Photo by Grace Bradley | UK Athletics

Related Stories

View all